YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Erdem DEMİRÖZ

Görev : Dr. Öğretim Üyesi
Göreve Başlama : 20.12.2019
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : erdemdemiroz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Course Redesign, learning technologies, e-learning, online learning, kinaesthetic gaming, serious games, simulations and virtual reality

Dr. Öğr. Üyesi Engin MERİÇ

Görev : Dr. Öğretim Üyesi
Göreve Başlama : 08.03.2023
Telefon : 0 (284) 214 69 12 » Dahili : 123
TÜ E-Posta : enginmeric@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mali Tablolar Analizi, Maliyet Analizi ve Fizibilite, Maliyet Muhasebesi, Bütçe

Arş. Gör. Tuna TOPAÇ

Görev : Araştırma Görevlisi
TÜ E-Posta : tunatopac72@trakya.edu.tr