Dijital Dönüşüm topluluğu ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesinde

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ve Dijital Dönüşüm Topluluğu olarak Dokuz Eylül Üniversitesi'nin organizasyonunda Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi'n de Trakya Üniversitesi'ni ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'müzü temsil ettik.
Öğremcilerimize sorumlu Öğretim Elemanı olarak rehberlik eden Dr.Öğr.Üys.Engin Meriç'e de teşekkür ederiz.
Ek Resimler
Bu içerik 04.03.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 209 kez okundu.