Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü(Ybs) Mezunları Ne İş Yapar?

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ(YBS) MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Bilişim sistemlerine olan ihtiyacın hiç olmadığı kadar fazla olduğu günümüz Dünyasında Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) mezunları için pek çok sayıda iş olanağı vardır. Bunun sebebi, bölümün hem işletme bilimi hem de bilişim teknolojileri konularını beraber ele alan multi-disipliner bir yapıya sahip olmasıdır. Bölümümüzün bizlere kattığı bilgi ve tecrübe sayesinde birden çok bölümde çalışabilme imkânımız mümkündür.

 

Çalışma Alanları Nelerdir?

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarının yazılım geliştirme bölümlerinde, sistem geliştirme birimlerinde, bilgi işlem merkezlerinde, proje geliştirme bölümlerinde çalışma imkânı bulabilmektedir. Bilişim Sistemlerini kullanan günümüz iş dünyasında çoğu pozisyonda yer alabilecek mezunlarımız özellikle yazılım geliştirme, proje yönetimi, karar alma sitemleri vb. alanlardaki ihtiyacı karşılayacaktır.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunlarının Çalışabileceği Pozisyonlar

 

Bilişim Alanındaki Pozisyonlar

 

 • Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

Yönetim Bilişim Sistemlerin bölümü öğrencileri mezun olduklarında Yönetim Bilişim                         Sistemleri unvanını alır. Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı, işletmenin var olan bilgi teknolojilerinin kurulması, iyileştirilmesi ve denetlenmesinde görev alır.

 

 • Sistem Analisti Tasarımcısı

 Sistem Analizi Tasarımcısı olmak için mezun olunması gereken bölümlerden biri de Yönetim Bilişim Sistemleridir. Sistem analisti tasarımcısı, kurum içi iş sorunlarını çözmek için analiz yapar ve sistemleri kullanılabilir duruma getirir. Sistem analizi tasarımcısı, şirketin ihtiyaçlarını karşılayacak sistemi tasarlar, sistemde olan düzenlemelerin etkilerini inceler ve raporlar, sistemde oluşabilecek problemleri tespit eder ve çözüm oluşturur.

 

 • Ağ Sistemleri Yöneticiliği

            Yönetim Bilişim Sistemlerinden mezun olunarak ağ sistemleri yöneticisi de olunabilir.  Ağ sistemleri yöneticisi, kurumun bilgisayar ağ sistemlerinin kurulumunu, güncelleştirilmesini, işletmesini yapar ve kontrollerini sağlar.

 

 • Veri Bilimci (Veri Analisti)

 

Veri analisti çalıştığı kurumun bünyesinde var olan tüm verileri bilgisayar aracılığıyla toplar ve bu verileri analiz eder. Ağlarda güvenliği denetler ve veri tabanında olası gerçekleşebilecek saldırılara karşı sistem geliştirir. Ağ depolamasını yönetir. Sistem için yapılması gereken onarımı ve güncelleştirmeyi yapar. Ağların ve sistemlerin performanslarını denetler.

 

 • Veri Tabanı Uzmanı

 

Veri tabanı uzmanı; işletmenin bilgilerini fiziksel olarak tutan, veri tabanı sistemlerinin kurulmasını, tasarlanmasını ve güvenliğini sağlayan kişidir.

 

 • Network Uzmanı

 

Network uzmanları işletmelerin bir veya birden fazla bilgisayardan oluşan ağların senkronize bir biçimde çalışmasını sağlar. Bunun dışında işletmenin ihtiyaçlarını ve sorumlarını belirleyip bunlara uygun çözümler üretir. Network uzmanları aynı zamanda network güvenliğinin sağlar, sistemin bakım ve güncelleme işlemlerini yürütür.

 

 • IT Uzmanı

IT uzmanı yani bilgi teknolojisi uzmanı, kurumların ya da işletmelerin tüm teknolojik sistemlerinin kurulumunu, bakımını ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir.

 

Vb. diğer alanlarda ve unvanlarda göreve başlayabilirler.

 

Yönetim Alanında Pozisyonlar;

 • İnsan Kaynakları Uzmanı/ Yöneticisi

 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının işletme alanında göreve başlayabilecekleri alanlardan biri de insan kaynakları yöneticiliğidir. İnsan kaynakları işletme içindeki insanla alakalı tüm çalışmalardan sorumludur. İnsan kaynakları yöneticiliği işletmenin personel alım sürecini denetleyen kişidir.

 

 • Proje Yöneticisi

 

Proje yöneticisi proje yapımı aşamasındaki tüm ayrıntıdan sorumlu kişidir. Proje yöneticisi proje çalışması için ekipleri kurar, ekipler arası iletişimi ve koordinasyonu sağlar ve projenin tamamlanması için bütün sorumluluğu ele alır.

 

 

 • İş Analisti

 

İş analisti işletmelerin yapısını, hedeflerini, temel prensiplerini anlamak ve paydaşlar arasında bağlantı kurma görevinin üstlenen kişidir. İş analisti işletmenin belirlediği hedeflere ulaşmasını sağlayan adımları atan, mevcut durumu inceleyip sistemler geliştiren ve değişiklikler tasarlayan, İş problemlerine çözümler geliştiren ve şirketi ileriye götürmeye çalışan kişidir.

 

 • Satış Pazarlama Uzmanı /Yöneticisi

 

Satış pazarlama uzmanı, işletme bünyesinde bulunan tüm ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerini planlayan ve yöneten kişidir. Satış pazarlama uzmanı şirket içindeki ürün ve hizmetleri mevcut ve yeni kazanılacak müşterilere tanıtmak amacıyla projeler hazırlar ve müşterileri işletmeye kazandırmak içi faaliyetleri yürüten kişidir.

 

Vb. diğer alanlarda ve unvanlarda görev alabilirler.

 

 

Kamuda ve Özel Sektörde Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Her ne kadar hem özel sektörde hem de kamuda Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunlarının çalışma imkanlarının olduğunu söylesek de kamuda bu oran özel sektöre oranla daha düşüktür. İnternet üzerinden arattığımızda da özel sektörün bu açıdan açık ara önde olduğunu görebiliriz. Özel sektörün farklı alanlarında YBS mezunları için birçok iş imkanı bulunmaktadır. Bunlar hem bilişim hem de yönetim alanındadır.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri KPSS ile atanabilir mi?

 

Bölümümüzün KPSS ile atanma durumu halihazırda mevcut fakat kontenjan sayıları istenen düzeyde değil. Ancak ilerleyen teknoloji ve oluşacak yeni iş çeşitleriyle kamuda da YBS mezunlarına olan ihtiyacın artacağını ve Kamuda da YBS mezunlarının yer alacağını düşünüyoruz.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Mezunları Öğretmen/Akademisyen Olabilir mi?

 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü yurt dışında Türkiye’ye kıyasla daha fazla önemli bir yere sahiptir. Ancak ülkemizde de bölümün önemi ve popülerliği henüz yeni yeni artmaya başlamıştır. Yeni duyulmaya ve gelişmeye başlayan bölümümüzün haliyle akademik personel eksikliği de fazladır. Bu da biz YBS öğrencilerine Akademisyen olma konusunda kapı açmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin lisans dönemi sonunda yüksek lisans eğitimine devam ederek akademik personel olma durumu da diğer bölümlere oranla bizim bölümümüzde daha fazladır.

 

 

 

Ek Resimler
Bu içerik 26.10.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 161 kez okundu.